Kunst

3
Yes
None
1
1000000
Naam...
/shop/

wouter

Thumbnail

Categorieën:

Subcategorieën:

MOZAIK [zand/lijm/pigment]
verkocht [A&M] [2015]
n.v.t.
verkocht [A&M] [2015] Image

afmeting: 50cm /100cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [D&A&C] [2014]
n.v.t.
verkocht [D&A&C] [2014] Image

afmeting: 100cm /50cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [F&E] [2014]
n.v.t.
verkocht [F&E] [2014] Image

afmeting: 100cm /70cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [W&P] [2014]
n.v.t.
verkocht [W&P] [2014] Image

afmeting: 100cm /50cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [J&E] [2014]
n.v.t.
verkocht [J&E] [2014] Image

afmeting: 30cm /50cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [loterij F] [2015]
n.v.t.
verkocht [loterij F] [2015] Image

Schenking

afmeting: 100cm /100cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [J&K] [2015]
n.v.t.
verkocht [J&K] [2015] Image

opdracht

afmeting: 50cm /50cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [W&L] [2015]
n.v.t.
verkocht [W&L] [2015] Image

opdracht

afmeting: 100cm /65cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [B&P] [2014]
n.v.t.
verkocht [B&P] [2014] Image

opdracht

afmeting: 2x 40cm/65cm 1x 100cm/65cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [B&P] [2014]
n.v.t.
verkocht [B&P] [2014] Image

opdracht

afmeting: 2x 40cm /60cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [D&C] [2014]
n.v.t.
verkocht [D&C] [2014] Image

afmeting: 100cm /70cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [D&P] [2015]
n.v.t.
verkocht [D&P] [2015] Image

opdracht

afmeting: 100cm /80cm

zand, lijm en pigment op staal

verkocht [L] [1990]
n.v.t.
verkocht [L] [1990] Image

afmeting: 100cm /100cm

zand, lijm en pigment op staal

MOZAIK [zand/lijm/pigment]
verkocht [A&M] [2015] Image
verkocht [A&M] [2015]
afmeting: 50cm /100cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [D&A&C] [2014] Image
verkocht [D&A&C] [2014]
afmeting: 100cm /50cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [F&E] [2014] Image
verkocht [F&E] [2014]
afmeting: 100cm /70cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [W&P] [2014] Image
verkocht [W&P] [2014]
afmeting: 100cm /50cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [J&E] [2014] Image
verkocht [J&E] [2014]
afmeting: 30cm /50cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [loterij F] [2015] Image
verkocht [loterij F] [2015]
Schenking afmeting: 100cm /100cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [J&K] [2015] Image
verkocht [J&K] [2015]
opdracht afmeting: 50cm /50cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [W&L] [2015] Image
verkocht [W&L] [2015]
opdracht afmeting: 100cm /65cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [B&P] [2014] Image
verkocht [B&P] [2014]
opdracht afmeting: 2x 40cm/65cm 1x 100cm/65cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [B&P] [2014] Image
verkocht [B&P] [2014]
opdracht afmeting: 2x 40cm /60cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [D&C] [2014] Image
verkocht [D&C] [2014]
afmeting: 100cm /70cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [D&P] [2015] Image
verkocht [D&P] [2015]
opdracht afmeting: 100cm /80cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.
verkocht [L] [1990] Image
verkocht [L] [1990]
afmeting: 100cm /100cm zand, lijm en pigment op staal
n.v.t.